Foundation for Local Government Reform
Целенасочени усилия
прегледана: 5465

Българското партньорство за местно икономическо развитие (БПМИР), създадено в рамките на четвърта фаза на Програмата за техническо побратимяване между български и американски общини на ФРМС/МАГУ, участва в Контактно-информационната борса (КИБ) на 60-ия Международен технически панаир - Пловдив, 27 септември - 2 октомври 2004 г.

Общинските експерти по бизнес развитие на Габрово, Добрич, Монтана, Панагюрище, Пазарджик, Плевен, Разград, Стара Загора, Силистра, Хасково и ФРМС проактивно търсиха инвеститори, както и представляваха интереси на фирми, работещи на територията на членовете на БПМИР, които по различни причини нямаха възможност да се представят на панаира.

Подготвени бяха специални презентации за онези, които проявиха по-задълбочен интерес към бизнес климата и условията, които предоставят общините членки на партньорството.

На панаира в Пловдив представителите на Българското партньорство за местно икономическо развитие заемаха Палата 8, втори етаж, сектор N, щанд 12.


Българското партньорство за местно икономическо развитие (БПМИР) е между 14 български и 9 американски общини, чиято основна цел е насърчаване на инвестициите в България и подпомагане на съществуващия бизнес. Понастоящем членове на БПМИР от българска страна са Благоевград, Габрово, Добрич, Карлово, Монтана, Панагюрище, Пазарджик, Плевен, Разград, Сливен, Стара Загора, Силистра, Трявна и Хасково. Всички те са поели категоричен ангажимент за провеждане на политика на прозрачност, откритост и партньорство с бизнеса. За повече информация посетете специализиран ия маркетингов уеб-сайт на общините www.invest.bg, администриран от ФРМС, който разширява възможностите за маркетинг на общинските ресурси, техните фирми и установяване на преки контакти с бизнеса.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]