Foundation for Local Government Reform
Чуйте вест блага:
прегледана: 7155

На Великден

Чуйте вест блага:

Христос Възкресе!

Христос Възкресе, на свят упаднал

нов дух и сили донесе!

Чуйте вест блага:

Христос Възкресе!

Христос Възкресе, вражда погази,

в жилища земни покой донесе!


Чуйте вест блага:

Христос Възкресе!

Христос Възкресе, лют гнет премахна,

на роби волен живот донесе!

Стоян Михайловски

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]