Foundation for Local Government Reform
Кръгла маса - Варна
прегледана: 4972
Трета по ред Кръгла маса на тема „Участие на гражданите в управлението на градовете с районно деление – предизвикателства и добри практики“ бе проведена на 2 март 2021 г. в зала „Юнашки салон“ (бул. „Христо Ботев“ №1), гр. Варна, като бе осигурена възможност и за онлайн участие чрез платформата ZOOM. Кръгла маса е част от дейностите по проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“, изпълняван в партньорство от Сдружение „Регионална асоциация за развитие и иновации - Мизия“ (РАРИ-Мизия) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Кръглата маса взеха участие представители и експерти на Община Варна, на районните администрации, НПО и други представители на гражданския сектор и бизнеса.

На кръглата маса бяха обсъдени със всички заинтересован страни резултатите от изследване на правната рамка на управлението на общините с районно деление в България и пречките за ефективно участие на гражданите в управлението на района/общината, както и бе представен европейският опит и добри практики в управлението на общини с районно деление.

На базата на идентифицираните проблемни области при включване на гражданите във формирането и изпълнението на политики в градовете с районно деление в България беше проведена дискусия с цел да бъдат изведени предложения за законодателни промени, които да бъдат предложени за одобрение на съответните институции на централно и местно ниво, за да се да гарантират необходимите условия гражданите да участват ефективно в решаването на въпросите от местно значение и получаване на публични услуги, съобразени със спецификите и изискванията на местния контекст в големия град.

Предстои провеждането и на 9 форум-сесии – по 3 във всяка една от общините с районно деление в страната – София, Пловдив и Варна.

Active Citizens Fund

www.activecitizensfund.bg

Image Image
Image Image
Image Image
Прикрепени файлове
Snimka_Kr.masa_Vn_1.jpgSnimka_Kr.masa_Vn_1.jpg
Snimka_Kr.masa_Vn_2.jpgSnimka_Kr.masa_Vn_2.jpg
Snimka_Kr.masa_Vn_3.jpgSnimka_Kr.masa_Vn_3.jpg
Snimka_Kr.masa_Vn_4.jpgSnimka_Kr.masa_Vn_4.jpg
Snimka_Kr.masa_Vn_5.jpgSnimka_Kr.masa_Vn_5.jpg
Snimka_Kr.masa_Vn_6.jpgSnimka_Kr.masa_Vn_6.jpg

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]