Foundation for Local Government Reform
Кръгла маса Пловдив
прегледана: 4606
На 29 октомври 2020 г. в Дом на културата „Борис Христов“ (ул. „Гладстон“ №15), гр. Пловдив, бе проведена Кръгла маса на тема „Участие на гражданите в управлението на градовете с районно деление – предизвикателства и добри практики“ по Проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“, изпълняван в партньорство от Сдружение „Регионална асоциация за развитие и иновации - Мизия“ (РАРИ-Мизия) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

На кръглата маса бяха обсъдени със всички заинтересован страни резултатите от изследване на правната рамка на управлението на общините с районно деление в България и пречките за ефективно участие на гражданите в управлението на района/общината, както и бе представен европейският опит и добри практики в управлението на общини с районно деление.

На базата на идентифицираните проблемни области при включване на гражданите във формирането и изпълнението на политики в градовете с районно деление в България беше проведена дискусия с цел да бъдат изведени предложения за законодателни промени, които да бъдат предложени за одобрение на съответните институции на централно и местно ниво, за да се да гарантират необходимите условия гражданите да участват ефективно в решаването на въпросите от местно значение и получаване на публични услуги, съобразени със спецификите и изискванията на местния контекст в големия град.

Предстои поровеждането на още две кръгли маси в другите градове с районно деление – София и Варна.

Active Citizens Fund

www.activecitizensfund.bg

Image Image
Image Image
Прикрепени файлове
1 - Представяне на проекта.pptx1 - Представяне на проекта.pptx
2 - Предизвикателства.pptx2 - Предизвикателства.pptx
3 - Европейски опит.pptx3 - Европейски опит.pptx
image1.pngimage1.png
Programa.pdfPrograma.pdf
Snimka_Kr.masaPl_1.jpgSnimka_Kr.masaPl_1.jpg
Snimka_Kr.masaPl_2.jpgSnimka_Kr.masaPl_2.jpg
Snimka_Kr.masaPl_3.jpgSnimka_Kr.masaPl_3.jpg
Snimka_Kr.masaPl_4.jpgSnimka_Kr.masaPl_4.jpg
Snimka_Kr.masaPl_5.jpgSnimka_Kr.masaPl_5.jpg

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]