Foundation for Local Government Reform
Равносметка 2019
прегледана: 7014

През 2019 г. Седмичникът на ФРМС излезе в 50 броя и представи на абонатите си информация относно:

- 947 нови възможности за финансиране и конкурси;

- 452 нови възможности за обучения и стажове.

ФРМС дава възможност на абонатите си да публикуват безплатно анонси за свои инициативи и все по-често НПО, общини, читалища, училища, младежки и културни домове и др. представят за публикация свои новини.

Абонатите на седмичника на ФРМС нараснаха от 18 050 в края на 2018 г. на над 18 550 в края на 2019 г.

* * *

Онлайн базата данни с добри практики през 2019 г. бе обогатена с 51 нови практики.

Общият брой добри практики, събирани и разпространявани от ФРМС от 1998 г. насам, достигна 1756, на български и английски.

* * *

Онлайн библиотеката за 2019 г. предостави достъп до 69 нови издания в електронен вид на български и английски език.


* * *

Представяме ви част от отзивите за е-Седмичника:

Като редовен читател на вашия Електронен седмичник ви поздравявам за чудесната работа!
Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE), март 2019

Ние следим с интерес изданията на Електронния седмичник и ви благодарим, че ви има!
Екип на Фондация ПОдЛЕЗНО, март 2019

Благодаря ви, че толкова години получавам вашия бюлетин и ползвам информацията!
Наталия Николова, април 2019

Благодаря ви за подкрепата - за нас вие сте един от най-ценните източници на информация - както когато самите ние търсим възможности за финансиране и развитие, така и за популяризиране на нашите инициативи в подкрепа на гражданския сектор.
Пламена Димитрова, Мениджър "Комуникации", Reach for Change Bulgaria, май 2019

Благодарение на информацията, публикувана във вашия бюлетин, няколко проекта от България получиха финансиране от асоциация GIVE EUR-HOPE http://www.giveeurhope.eu, която подкрепя малки проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване в държавите от Европейския съюз.
Маргарита Савова-Пейребрюн, юни 2019


 

 

 


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]