Foundation for Local Government Reform
Нов проект по ОПАК
прегледана: 5668
Фондацията за реформа в местното самоуправление е една от 47-те организации, чийто проект спечели финансиране в рамките на първата открита процедура "Развитие на структурите на гражданското общество - ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система" на Оперативна програма “Административен капацитет”

Проектът на ФРМС “НПО - надеждни партньори за развитие” ще се реализира в Южен централен район за планиране в рамките на 18 месеца и общата му цел е укрепване на капацитета на НПО сектора, работещ в сферата на местно и регионално развитие, от Южен Централен район за планиране, за реализация на политики в партньорство с администрацията.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]