Foundation for Local Government Reform
е-Област Благоевград стартира
прегледана: 10683На 3 юли 2006 г., понеделник, в Центъра за услуги и информация на гражданите и бизнеса в Община Сандански, гр. Сандански, се състоя официалното откриване и демонстрация на възможностите, които предоставя най-мащабният до момента проект в областта на електронното управление в България "Комплексни административни услуги в електронна област Благоевград". Проектът е реализиран по инициатива и с методическата помощ на ФРМС, финансовата подкрепа на ААМР и координиращата роля на областна администрация - Благоевград.

На откриването присъстваха народни представители от региона, Джийн Гибсън, изпълняващ длъжността директор на мисията на Американската агенция за международно развитие (ААМР), Мария Дивизиева, зам.-министър на държавната администрация и административната реформа, Гинка Капитанова, изпълнителен директор на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС), Владимир Димитров, областен управител на Област Благоевград, партньорите по проекта.

Проектът внедри механизъм за обмен на документи между администрации и институции на базата на съвременните информационни технологии в интерес на гражданите и бизнеса, той надгради целия опит в областта на електронното управление в България до момента и впечатлява с мащаба си:

    1. партньори при реализацията на проекта са всички 14 общини от Област Благоевград, Областна администрация - Благоевград и шест регионално представени държавни институции (Окръжен съд съвместно с Информационно обслужване; Регионална дирекция за национален строителен контрол; Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве; Териториална дирекция на Националната агенция по приходите; Регионална инспекция по околна среда и водите; Областна дирекция "Полиция");
    2. броят на предоставяните комплексни административни услуги е 17;
    3. 6-те деконцентрирани звена на държавни структури ще предоставят 26 външни административни услуги;
    4. обменът на документи се реализира на технологично нов принцип, който гарантира защитата на документите и тяхната автентичност.

Други резултати, постигнати от реализацията на проекта, са: Унифициране на отделните административни услуги в общините от областта; Ускоряване обмена на документи и ускоряване процеса на извършване на услугите; Намаляване на пощенските разходи при обмена на документи между институциите (област, общини, регионални поделения); Намаляване броя на контактите на гражданите с отделните администрации, а с това и намаляване на възможностите за корупционни практики.

Списък на предоставяните административни услуги

На откриването Василка Сирачевска, програмен координатор, ФРМС, демонстрира възможностите на новата инфраструктура.


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]