Foundation for Local Government Reform
10 модела
прегледана: 4351

Десет модела за партньорство между неправителствени организации и местна власт описаха членовете на Екип за новаторски практики към ФРМС.

Екипът за новаторски практики към ФРМС е създаден и действа в рамките на проект „НПО – надеждни партньори за развитие”, финансиран по оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейски социален фонд.
 
Моделите са в областите:
-          бюджетен процес
-          туризъм
-          околна среда
-          контрол и оценка на удовлетвореността на гражданите от услугите, предоставяни от общините
-          обществено здраве
-          разработване и/или актуализация на общински план за развитие
-          образование на деца от ромски произход
-          институционализиране на гражданското участие в работата на Общински съвет и Общинска администрация
-          социален театър
-          младите хора и ролята им в съвременното общество
 
Те са публикувани онлайн и вече се ползват от общини и НПО от цялата страна.
 
Можете да ги намерите на:
 
Или на:
www.flgr.bg >> Проекти » НПО - партньори за развитие » Издания
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]