Foundation for Local Government Reform
12 общини, готови за бизнес
прегледана: 7167

Дванайсет български общини покриват международните критерии и получават сертификат Община готова за бизнес. Сътрудничеството между български и американски общини ще продължи с разширяване кръга на участниците в нова V фаза на Програмата за техническо побратимяване в периода септември 2003 септември 2007 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Това стана ясно на проведената на 28 и 29 юни в к.к. Слънчев ден край Варна заключителна конференция на IV фаза на Програма Техническо побратимяване между български и американски общини. Организатори бяха Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и Международната асоциация на градските управи (МАГУ), Вашингтон, с помощта на ААМР.На конференцията бяха последователно представени успешно приложените управленски практики и конкретни проекти, плод на двугодишната съвместна работа на участващите 21 български общини с американските градове-партньори по програмата. Участници във форума, който премина под мотото "Повече професионализъм в българските общини", бяха над 100 представители на 33 български и 7 американски общини.

Сертификат "Община, готова за бизнес" в края на форума получиха 12 български общини, успешно преминали през процедура за оценка по девет международни критерия. Според тях община, готова за бизнес, означава община, която е конкурентна; извършва планирани и насочени инициативи в областта на местното икономическо развитие; подкрепя запазването и развитието на местния бизнес; реализира ефек- тивно дейности за привличане на нов бизнес; познава добре своите ресурси и потенциал и осъществява успешно техния маркетинг; може професионално да обслужва инвеститорски интерес, както чуждестранен така и от страната. Общините, които получиха сертификата за срок от една година, са Силистра, Добрич, Габрово, Плевен, Монтана, Сливен, Панагюрище, Стара Загора, Хасково и Благоевград. За срок от шест месеца сертификата получиха общините Пазарджик и Разград. Сертификатът е с възможност за подновяване след последваща оценка и мониторинг на напредъка на всяка една от общините.
Професионален сертификат получиха 18 общински специалисти по местно икономическо развитие, преминали в рамките на програмата дългосрочен курс на обучение в 8 специализирани модула.

ФРМС, МАГУ и ААМР обявиха и отличиха с награди в осем категории 13 от участвалите в четвърта фаза общини както следва:

- Награда за най-добро предствяне при оценката за сертифициране на община готова за бизнес получиха Добрич, Габрово и Панагюрище;

- Награда за най-добра бизнес уеб-страница получиха Хасково и Силистра;

- Награда за най-добра маркетинг ова програма получиха Стара Загора и Хасково;

- Награда за най-добра маркетингова брошура получиха Силистра и Карлово;

- Награда за най-добро взаимодействие с местния бизнес получиха Плевен, Габрово и Панагюрище;

- Награда за най-добър проект в областта на местното икономическо развитие получиха Панагюрище и Силистра;

- Награда за най-добра инициатива за икономическо развитие, свързана с местната общност, получи Добрич;

- Награда за най-добър проект сред реализираните в четвърта фаза получиха партньорството Велико Търново-Пловдив-Голдън, Карлово, и партньорството Елхово-Болярово-Тунджа.

От 1997 година насам с подкрепата на ААМР и под координацията на ФРМС и МАГУ с а осъществ ени четири фази на Програмата за техн и ческо побратимяване, като с всяка нова фаза тя се разширява, обогатява и надгражда натрупания опит и постигнати резултати. В четвърта фаза на Програмата (2002 2004 г.) , освен пълна подкрепа за прякото сътрудничество с американски колеги , участващите български общини получиха и общо 80 000 щ.д., с които осъществиха конкретни проекти, инциативи, експертно обучение, информационни и маркетингови продукти.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]