Foundation for Local Government Reform
12-то Изложение и Конференции
прегледана: 3698

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

5-7 април 2016

За 12-та поредна година в София ще се проведе Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

 http://viaexpo.com/bg/pages/ee-re-exhibition

 

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

5-7 април 2016

 Международното  специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи.  В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

 http://viaexpo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition

 

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа
5-7 април 2016

Целта на Smart Cities  е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване,  нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.

http://viaexpo.com/bg/pages/smart-cities

 

LiftBalkans - Изложба за асансьори и ескалатори
5-7 април 2016 г.

Събитието е единственото специализирано изложение в България за асансьори и ескалатори. LiftBalkans ще се проведе в рамките на свързано с тази тематика събитие - форум за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и интелигентни градове. Благодарение на добрата промоция, успешното партньорство с браншови асоциации и привличането на посетители с бизнес интерес само за 3 дни участниците в LiftBalkans ще могат да осъществят нови контакти с партньори и потенциални клиенти от страната и Югоизточна Европа.

 http://viaexpo.com/bg/pages/liftbalkansОрганизатор Виа Експо
С подкрепата на ФРМС

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]