Foundation for Local Government Reform
2007/07: Практическо обучение за фасилитатори
прегледана: 5129

Центърът за обучение и квалификация към Фондацията за реформа в местното самоуправление ще проведе Практическо обучение за фасилитатори от 28 до 30 юни 2007 г. в залата на на Конферентен център на Офис 1, бул. Цариградско шосе № 139, гр. София.

Участниците в курса ще имат възможност да подобрят своите умения да фасилитират и водят до консенсус обществени дискусии и да управляват вътрешната динамика на групите в дадена аудитория. Практическите елементи в рамките на обучението са фокусирани върху подобряване на уменията за формулиране на подходящи въпроси, тези и задачи; за перифразиране; за постигане съгласие в група и за използване на пространството и езика на тялото по най-подходящ за ситуацията начин.

Лектор на обучението е Гинка Капитанова, изпълнителен директор на Фондацията за реформа в местното самоуправление, с многогодишен професионален опит като фасилитатор и обучител.

Таксата за участие в размер на 300 лв. включва участие в курса, материали, кафе-паузи и три обяда.

К раен срок за записване: 20 юни 2007 г.

Програма на обучението


Заявка за участие

За повече информация, можете да се обръщате към:

Николета Ефремова, тел.: (02) 976 89 32 или [email protected]

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]