Foundation for Local Government Reform
2007/10: Дискусия
прегледана: 5785
На 4 октомври 2007 година в Информационния център на Европейския съюз Фондацията за реформа в местното самоуправление проведе дискусионна среща на тема „Представяне на практиките на страните членки на ЕС с функциониращи две нива на самоуправление и обсъждане на варианти за изграждане на второ ниво на самоуправление в България”. Дискусионната среща бе част от дейностите по мярка 1, приоритет 8, стратегическа цел 1 на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация, възложен от Дирекция "Стратегическо планиране и управление" на Министерски съвет. 

На срещата присъстваха представители на Министерски съвет, МРРБ, областни управители, научни институции и представители на неправителствени организации. 

В рамките на срещата екипът на ФРМС представи предварителните резултати от проучването на европейския опит относно големината на единиците от второто ниво на самоуправление, направи кратък исторически преглед на административно-териториалното устройство на България от Освобождението до днес и на тази база формулира предложения за варианти за големината на единиците от второто ниво и териториалното ниво, на което да се изгради самоуправлението в България. 

Участниците категорично подкрепиха необходимостта от изграждане на второ ниво на местно самоуправление в България. С изключение на Финландия, няма нито една съизмерима с България по територия и население страна членка на ЕС без второ ниво на самоуправление. 

Последвалата оживена дискусия обаче показа, че на този етап сред различните представени в дискусията групи няма общо становище за това дали в България трябва да има двустепенно или тристепенно административно-териториално деление, колко трябва да бъдат единиците на второто ниво на самоуправление и каква трябва да бъде тяхната големина. 

Екипът ще продължи проучванията, като в каря на месец октомври 2007 г. ще се проведе нова кръгла маса, на която ще се представят окончателните резултати от проучванията. 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]