Foundation for Local Government Reform
2007/11: Две дискусионни срещи
прегледана: 4977

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) по поръчка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще проведе две регионални дискусионни срещи на тема “Повишаване административния капацитет на областните и общински администрации за процесите на децентрализация в страната, административно-териториалното устройство и местните дейности”.

Основна цел на срещите е да бъде представена стратегията за децентрализация в България и да се дискутира програмата за нейната реализация. Предложенията от участниците ще бъдат обобщени и предложени за разглеждане от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Двете срещи ще се проведат съответно на 29 ноември - във Велико Търново (за Северна България) и на 4 декември - в София (за Южна България). За участие са поканени представители на общини и областни управи.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]