Foundation for Local Government Reform
2007/11: Дискусия за ППП
прегледана: 4913

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) по поръчка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира форум за “Представяне и обсъждане на методическо помагало за местните власти при осъществяване на публично частни партньорства (ППП)”. Форумът ще се проведе на 23 ноември 2007 г. в гр. София, в залата на Информационен център на представителството на Европейската комисия в България.

Целта на ръководството е да представи в систематизиран формат концептуалната, административно-правната и финансовата рамка за осъществяване на публично-частни партньорства на местно равнище, като специално внимание се отделя на фазите, рисковете и отговорностите на всяка от участващите страни в партньорството и съществуващия опит в ЕС.

За участие са поканени представители на общини, на ресорни министерства, на бизнеса и на НПО.

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]