Foundation for Local Government Reform
2011 ДК
прегледана: 3684

Успешно приключиха двата дистанционни курса на ФРМС:

  • „Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво”, 9 май - 19 юни 2011 г.
  • “Превенция на корупцията на местно ниво”, 16 май - 3 юли 2011 г.

 

Ето отзиви на някои от участиците в тях:

 

За мене материята и по двата курса беше интересна. Научих нови неща. Дистанционната форма на обучение ми допада много.

Благодаря на екипите разработили уроците и допълнителните материали към тях.

Катя Киликчиева, обществен застъпник, Община Казанлък

 

И двата курса бяха доста интересни и мисля, че в бъдещата ми работа ще бъдат и полезни.

Гл. ас. д-р  Севдалина Христова, Икономически университет - Варна

 

Лично за мен курсът беше полезен, защото от девет години съм директор на общинска културна институция, а никой никога не ме е обучавал как да се справям с ежедневните си задължения. Макар и на теория, за пръв път това се случи чрез курса ораганизиран от ФРМС.

Особено важно беше да науча кои са критериите за добро управление съгласно различни международни и национални документи и да преценя нивото на институцията, която аз ръководя.

Елеонора Авджиева, директор на Музей на занаятите - Троян

 

Благодаря за интересния курс. Съжалявам, че не записах и двата едновременно!

Валентин Василев, Заместник декан, ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]