Foundation for Local Government Reform
2011 Онлайн библиотека
прегледана: 3332

Онлайн библиотеката на ФРМС през 2011 г. бе обогатена с:

 • На български език 57 издания (общо 1507);
 • На английски език 6 издания (общо 622).

Най-голям интерес интерес предизвикаха:

 • Преброяване 2011, информационна брошура - 312 сваляния
 • Общини и НПО: Партньорство без конфликт на интереси 260 сваляния
 • Достъпът до услуги на децата, страдащи от детска церебрална парализа – Анализ 246 сваляния
 • Практически наръчник „Механизми и добри практики за повишаване на прозрачността на общинската администрация” 223 сваляния
 • Наръчник за интегрирана подкрепа за деца, жертви на домашно насилие200 сваляния
 • Нови медии – нови мобилизации184 сваляния
 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори (2011) 159 сваляния
 • Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори (2011)156 сваляния
 • Стопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори (2011)139 сваляния
 • Модели на финансиране на неправителствени организации от държавата (2011)138
 • Наръчник „Гласът на гражданите в публичните политики” 135 сваляния
 • Визия за публичната администрация през 2020 г. – 131 сваляния
 • Безвъзмездно финансиране на НПО с европейски публични средства – 129 сваляния
 • Анализ на адаптирани добри практики от сферата на прозрачност и превенция на корупцията – 118 сваляния
 • Ръководство за граждански диалог в подкрепа на социалното включване на възрастните хора – 110 сваляния
 • Моето първо работно място, Наръчник за преподаватели – 103 сваляния
 • Бяла книга: ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в  България. Основни принципи – 102 сваляния
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]