Foundation for Local Government Reform
2012 Добри практики
прегледана: 5886
В този свитък сме подбрали 29 практики на граждански мониторинг на публични услуги на местно ниво, които засега сравнително рядко намират приложение у нас и надграждат изброените по-горе форми на гражданско участие. Практиките са реализирани в България, Румъния, Чехия, Словакия, САЩ, Индия, Танзания.

Те, както ще се убедите, могат да бъдат инициирани както от самите местни власти, така и от граждански организации/граждани.

Същността им се крие в доброволното участие на гражданите в наблюдение на предоставяната от местната власт услуга (чрез общинско предприятие, концесия или друго), възможност за обратна връзка за степента на удовлетвореност на крайните ползватели на услугата и конкретни предложения за по-доброто й предоставяне. Гражданският натиск води до подобряване на местната услуга, въпреки факта, че е монополна.

Местната власт получава помощ от страна на гражданите (обичайно броят на общинските инспектори е недостатъчен) и контролът върху стандартите за предоставяне на услугата е по-ефективен. Обратната връзка с гражданите е регулярна. Доставчиците на услугата са мотивирани да са по-ефективни в разходването на публичните средства.

Гражданите получават възможност да изискат промени в предоставянето на услугата с оглед по-високата им удовлетвореност от нея. При възникване на проблем те могат да провокират незабавна реакция на доставчика за неговото решаване.

Прикрепени файлове
monitoring_practices2012.pdf.pdf

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]