Foundation for Local Government Reform
2014 Курс "Гражданско участие в интеграцията на ромите"
прегледана: 4094

MERI България има удоволствието да покани всички заинтересовани да вземат участие в безплатен дистанционен онлайн курс на тема Гражданско участие в местното самоуправление. Развитие на партньорство с ромски НПО и активизиране на местната общност”. Курсът е предназначен за представители на общински съвети и общински администрации, образователни институции от всички нива, НПО, медии, и др.

Курсът ще се проведе в периода 25 септември  – 10 октомври 2014 г.

Курсът се състои от три теми и тестове към тях. Темите са, както следва:

1. Развитие на партньорство с НПО и активизиране на местната общност

2. Принципи на доброто управление на местно ниво

3. Ромски НПО, работещи в сътрудничество с местни власти за разрешаване на проблемите на ромските общности на местно ниво

Към всеки урок има тест от 5 въпроса. При верни отговори на 3 от 5-те въпроса (60%) тестът се счита за успешно издържан. При справяне с трите теста, курсът се счита за успешно завършен.

Удобството на курса е обстоятелството, че курсистите имат достъп до материалите и тестовете от работния си компютър в удобно за нея/него време.

Достъпът до лекциите е 24х7, като курсистите имат възможност да запазят материала на своите компютри и да работят по него офлайн.

И трите теми ще бъдат активни от 25 септември  – 10 октомври, така че всеки участник да избере собствен и удобен за нея/него ритъм на работа.

Успешно завършилите курса ще получат Сертификат.

Всеки от одобрените за участие в курса ще получи на е-пощата си потвърждение за записването си, както и подробни указания как да влиза в страницата на курса и как да провежда самостоятелната си работа.

Очакваме вашите попълнени Формуляри за участие

до 23 септември 2014 г. (вторник)

Изпращайте ги на [email protected] със Subject: Kurs 3

zaiavka_kurs3_MERI_2014.doc

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]