Foundation for Local Government Reform
383 проектопредложения
прегледана: 4458
 
На 19 юни приключи приемането на проекти по Втора покана на Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП 2008-2010.
 
Получени са 383 проекта, като търсеното финансиране от Фонда за проекти в трите приоритетни области е за над 15 милиона евро. Разпределението на получените проекти по приоритетни области е следното:
 
Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие
Брой получени проекти: 103
Разполагаем бюджет в областта по втора покана - 334 447  евро
 
Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца
Брой получени проекти: 150
Разполагаем бюджет в областта по втора покана - 316 171 евро
 
Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права
Брой получени проекти: 130
Разполагаем бюджет в областта по втора покана - 218 275 евро
 
Благодарим на всички организации, проявили интерес към Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП 2008-2010 и подали предложения по настоящата покана.
 
Резултатите от проверката по административно съответствие на проектите се очаква да бъдат готови към средата на месец юли, а резултатите от качествената оценка – през месец септември 2009 г.
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]