Foundation for Local Government Reform
6 регионални семинара
прегледана: 5519

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) по поръчка на Министерство на икономиката и енергетиката организира шест регионални семинара за обучение на тема “Укрепване ролята на звената по местно икономическо развитие в българските общини”.

Семинарите са двудневни. Те ще се проведат в периода 19 ноември 2007 г. - 6 декември 2007 г. в съответствие с приложения график в следните градове: Велико Търново, Варна, Стара Загора, Пловдив и София.

Ще бъдат разгледани теми като:

  - Ефективни политики и програми за икономическо развитие
  - Създаване на бази данни и тяхното приложение
  - Запазване и разширяване на съществуващия бизнес
  - Развитие на работната сила
  - Маркетинг на община
  - Привличане на нов бизнес и преговори с потенциален инвеститор
  - Финансиране на проектите за икономическо развитие на общината със средства от европейски програми

За участие са поканени кметове и зам.-кметове, директори дирекция/отдели “Икономическо развитие”,“ТСУ” или “Общинска собственост” от всички общини в България. 

В обучението могат да вземат участие до трима представители от една община. 
Местата за обучението са ограничени, при попълване на бройката предимство ще имат общини, които демонстрират екипен подход. Участието е безплатно.

Обучителните семинари ще се проведат както следва:

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]