Foundation for Local Government Reform
9 и 10 юли 2009 г.
прегледана: 5653
На 9 юли 2009 г., четвъртък, в град Велико Търново (хотел „Янтра”) и на 10 юли 2009 г., петък, в град Пловдив (хотел „Тримонциум”) ще се проведат конференции на тема „Гражданско общество без граждани? Как да свържем личния с обществения интерес?”

Целта на конференциите е да провокират дискусия за състоянието на гражданското общество в България и ролята на неправителствените организации и местната власт в изграждането му на местно ниво. 

В първата част на срещите ще бъдат представени два анализа за състоянието на неправителственият сектор и степента на развитие на гражданското общество в България.

Във втората част на конференциите ще бъдат представени добри практики от България за взаимодействие между неправителствени организации и местната власт. В свободна дискусия се очаква участниците да формулират основни препоръки как да подобрим гражданското общество свързвайки личният с общественият интерес. 

Конференцията ще се проведе в рамките на проект „НПО - надеждни партньори за развитие”, осъществяван от Фондацията за реформа в местното самоуправление и финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Ако проявявате интерес за участие, можете да се запознаете с програмите на двете конференции и да попълните регистрационен формуляр.
 
 
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]