Foundation for Local Government Reform
EEA: Одобрени проекти по първа покана
прегледана: 7215
 
Списъците с одобрени и резервни проекти не са окончателни. В момента протича процедура по установяване на липса на двойно финансиране на одобрените проекти с управляващите органи на оперативните програми в страната, както и с различни структури управляващи други финансови схеми от националния бюджет, бюджета на Европейската общност или друга донорска програма. След получаване на резултатите от тази проверка ще се сключват договори с окончателно одобрените организации. 


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]