Foundation for Local Government Reform
EEA Заключителна конференция
прегледана: 4302

Днес, 7 април 2011 г.,  в София се проведе Заключителна конференция, посветена на резултатите от 3-годишната работа (2008 - 2010) на български граждански организации по проекти, финансирани от Фонда за НПО в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Трите страни донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – дариха почти 2 млhnн.евро за подкрепа на проекти в 3 области:

  •          Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие (реализирани 15 проекта на обща стойност 710 585 евро, усвоени средства - 96%);
  •          Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца (реализирани 24 проекта на обща стойност 635 225 евро, усвоени средства - 98%);
  •          Развитие на гражданското общество и защита на човешките права ( реализирани 22 проекта на обща стойност 428 165 евро, усвоени средства - 93%).

Конференцията бе открита от г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС. Тои изрази задоволството си от високата степен на усвояване на предоставените целеви средства (96 % средно за Фонда) и благодари на организациите бенефициенти, както и на операторите на Фонда за НПО в България – Фондация за реформа в местното самоуправление и Фондация ЕкоОбщност.

„Оперативните програми определят различна роля на гражданските организации – като доставчик на услуги. Фондът за подкрепа на НПО към ФМ на ЕИП дава възможност на НПО да се върнат към изконната си същност – да изразяват интересите на гражданите.”

Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Кралство Норвегия в България, приветства участниците в конференцията, разказа, че на място е посетила редица проекти и е получила позитивна обратна връзка както за резултатите, така и относно необходимостта от Фонда за развитието на НПО сектора.

На форума бяха представени по наколко проекта във всяка от приоритетните области.

Йонът Сибиан, изпълнителен директор на Дондация за развитие на гражданското общество, Румъния, сподели резултатите от работата на Фонда в Румъния.

Кшищоф Ян Дженчеляк, представител на Офиса на ФМ на ЕИП, представи намерението на трите страни – донори да продължат да подкрепят проекти  на българки фирми и НПО до 2014 г., като 10% от предоставените на България средства ще бъдат отпуснати за подкрепа на гражданското общество, а НПО ще бъдат допустими кандидати по всички програмни области: опазване и управление на околната среда, изменение на климата и възобновяеми енергийни източници, гражданско общество, развитие на човешките ресурси и социално развитие, защита на културното наследство, и подкрепа за научни изследвания и стипендии.

В конференцията взеха участие над 100 представители на НПО от цялата страна, представители на МС, МТСП, МОСВ.    

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]