Foundation for Local Government Reform
Oбучителни центрове
прегледана: 6114

Сдружение „Здраве за всички” - гр. Плевен в рамките на проект „Мрежа за социално включване на хората с увреждания” откри Oбучителни центрове за хора с увреждания в Плевен, София, Варна и Стара Загора.

Очаква се около 1000 представители на групата хора с увреждания да бъдат обучени в социално предприемачество.

Проектът цели да развие Национална мрежа за социално включване на хората с увреждания, която да повиши капацитета на хората с увреждания и техните организации да участват равноправно в обществото, чрез по-добър достъп до обучение, работа и услуги.

Проектът се финансира от ААМР чрез Фондацията за реформа в местното самоуправление и се реализира в 28-те области на страната.
Директорът  на ААМР - България Майкъл Фриц, кметът на Община Плевен Найден Зеленогорски и областният управител на Област Плевен Цветко Цветков откриват Обучителния център за хора с увреждания в Плевен

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]