Foundation for Local Government Reform
Вашият ученик готов ли е за училище?
Общо гласували: 15
Да, напълно
60.0%
Не съвсем
40.0%

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]