Foundation for Local Government Reform
Кои са, според вас, най-належащите подобрения във вашето населено място:
Общо гласували: 38
настилки
23.7%
тротоари
21.1%
чистота на обществените пространства
10.5%
сметосъбиране и извозване
10.5%
велоалеи
13.2%
озеленяване
21.1%

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]