Foundation for Local Government Reform
Управителен съвет на ФРМС
ЛЪЧЕЗАР РОСЕНОВ
председател на УС на ФРМС, от 21.04.1998.
ЛЪЧЕЗАР РОСЕНОВ

кмет на Община град Добрич (1995 - 2003 г.)
ГИНКА КАПИТАНОВА
член на УС на ФРМС, от 14.12.2001.
ГИНКА КАПИТАНОВА

изпълнителен директор на ФРМС май 1995 - март 2007
ДЕНИ КАМЕНОВ
зам.-председател на УС на ФРМС, от 21.04.1998.
ДЕНИ КАМЕНОВ

кмет на Община Видин (1991 - 1995 г.)
ЕМИЛИЯ ПАНАЙОТОВА
член на УС на ФРМС до 2012 г.
ЕМИЛИЯ ПАНАЙОТОВА

ст. асистент, юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
РУМЕН ДРАГАНОВ
член на УС на ФРМС, от 21.04.1998.
РУМЕН ДРАГАНОВ

мениджър в сферата на туризма
САВИН КОВАЧЕВ
член на УС на ФРМС до 2004 г.
САВИН КОВАЧЕВ

БЕЛИН МОЛЛОВ
член на УС на ФРМС до 2004 г.
БЕЛИН МОЛЛОВ

ДЖУЛИЯ УОТКИНС
член на УС на ФРМС до 2004 г.
ДЖУЛИЯ УОТКИНС

президент на АУБ, Благоевград (1993 - 2003 г.)
Здравко Сечков
член на УС на ФРМС, от 19.07.2012.
Здравко Сечков

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]