www.invest.bg
Брой 2/2008 на двуседмичния информационен е-Бюлетин

  • Предстоящи събития
    • Втора годишна конференция “Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие”
  • Възможности за финансиране
    • Фондация "Америка за България"; Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство; Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура на СБ