Фондация за реформа в местното самоуправление
Развитие на селските райони
прегледана: 7074

Представяме на Вашето внимание предложението за Концепция за създаване и укрепване на Национална мрежа за развитие на селските райони в България, разработена съгласно задание на Министерството на земеделието и горите от Фондацията за реформа в местното самоуправление.

Според новия Регламент за развитие на селските райони на ЕС за 2007 2013 г., страната ни следва да създаде Национална мрежа за развитие на селските райони, която да обединява всички организации и административни органи, работещи в областта на устойчиво развитие на селските райони.

Тъй като в настоящия момент стартира инициатива за широко национално представяне и обсъждане на Концепцията сред заинтересованите партньори, ще разчитаме на мнението и вашия принос за нейното подобряване!

Своето мнение, препоръки и коментари относно Концепцията можете да изпращате чрез въпросника за обратна връзка до Марина Димова, ФРМС, на електронна поща [email protected], в срок до 2 декември 2005 г.

С вашето мнение ще допринесете за по-точното определяне на бъдещите стъпки и дейности за изграждането и успешното функциониране на Националната мрежа за развитие на селските райони в България!

Прикрепени файлове
1.doc1.doc
1.doc1.doc

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]