Foundation for Local Government Reform
Е-Седмичник 49/2019

Е-Седмичник 49/2019Излезе брой 49/2019 на е-Седмичника на ФРМС.

цялата статия...

Компас

Компас Стартиралият проект по ERASMUS + „Компас - компетенции в подкрепа на младежкото иновативно предприемачество“ подкрепя изграждането на капацитет у хората, работещи с младежи в областта на иновативното предприемачество, социалното предприемачество и развитието на иновативни дейности с нестопанска цел, чрез нов модел за обучение на младежи от бизнеса чрез иновации и обменни практики между 4 партньори в продължение на 24 месеца.

цялата статия...

Започва работата върху нов проект

Започва работата върху нов проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“ е името на нов проект, върху който започват работа Регионалната асоциация за развитие и иновации „Мизия” (РАРИ Мизия) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).

цялата статия...

виж всички новини

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com