Foundation for Local Government Reform
Отзиви от нашите e-ЧИТАТЕЛИ

Искрени благодарности за Седмичника! Истински подвиг е, че в продължение на 15 години ФРМС успява да го поддържа. За мен Седмичникът е най-полезният източник на информация, голяма част от работата ми е свързана с неговото съдържание и затова го чета "топъл" още във вторник вечер. Пожелавам още дълги години да го има!
Диана Бебенова-Николова, Силистра, септември 2016

Бих искала искрено да Ви благодаря за това, че съществувате. Благодаря Ви за усилията, които полагате да съберете, обработите и представите информация, предназначена за хора с разностранни интереси, по най-добрия начин. Абонат съм на вашия седмичник от години и го намирам за изключително полезен.
Наистина, възможности за финансиране на обучение и специализации се обявяват на електронните страници на съответните програми, но търсенето и своевременно достигане до необходимата информация изисква много време и носи реален риск от пропускането на конкретни срокове.
Вашият седмичник е може би единственият източник на концентрирана информация, предоставяна от различни по рода си програми.
Весела Чалова,  преподавател в Университета по хранителни технологии – Пловдив, септември 2016

Вашият седмичник е изключително полезен и информативен.
Антония Обретенова, Leader Academy, август 2016

Бих искала да ви благодаря за оказваната от вас подкрепа и редовното публикуване на обученията, които организираме, в седмичника на ФРМС. С ваша помощ представители на над 100 НПО са се обучили и значително разшириха познанията си по темите, по които работим.
Теодора Иванова, Фабрика 360, май 2016

 

Поздравления за чудесния бюлетин!
Емилиян Методиев, Сдружение Фуутура, април 2016

Б
лагодарим за вашия бюлетин, който е един изключителен продукт!
Юрий Анджекарски,
Професионален форум за образованието
, април 2016

Отдавна следим Вашия седмичник - това е една от най-полезните инициативи, до които съм се докосвала и искам да Ви благодаря. Прекрасно е да има синтезирана информация за конкурси, стипендии, стажове и всичко подобно.
Димана Сотирова, AIESEC Варна, юли 2015

Вие сте една от най-популярните и четени медии по отношение на новини за финансиране, инициативи, актуални събития и дейности в сферата на подпомагането на МСП, земеделските производители, иновациите, младежкото предприемачество и т.н.
Пламен Тодоров
, Бизнес информационен и консултантски център – Сандански (април 2015)

Много съм доволна от предоставената в бюлетина информация за предстоящите проекти и възможности за финансиране. 
Милена Иванова, април 2015

Вашият Е-седмичник е един от най-надеждните "първоизточници" на информация за програми, конкурси, състезания за нас и хората от Смолян. Подборът на новини е добър и най-важното "пресен".
Антоанета Николова, Европа директно Смолян, 12 декември 2013

От Читалище "Младост 2003" гр. Самоков нямаме думи да изразим колко полезно е, това че получаваме електронния седмичник! Чрез него информираме много млади хора да участват в конкурси и др. Лесно откриваме инфор


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com