Foundation for Local Government Reform
Техническо побратимяване

назад

Обърн (AL САЩ)
Представяне на общината

Форма на управление

Общински съвет градски управител

Законодателен орган

Общински съвет (9 съветници, включително кметът)

Изборност/мандатност

4 години

Население

42987 души

Територия на общината, населени места

114,4 км2

Бюджет (годишен размер)

$34919011 (само Общият фонд)

7 общински специални приходни фонда - $3480099

3 общински фонда за обслужване на дълга - $1673930

5 общински инвестиционни фонда - $4611935

Общински фонда вътрешни услуги - $1197860

Структура на бюджетните приходи

Общ фонд:

Приходи 71.9%

Трансфери от други фондове и постъпления от заеми 12,3%

Начален баланс на фонда 15,8%

Структура на бюджетните разходи

Общ фонд:

Лични услуги 32,7%

Услуги по договори 7%

Стоки 3,9%

Капитални инвестиции 12,6%

Обслужване на дълга 8,9%

Трансфери от други агенции 10,6%

Трансфери към други общински фондове 3,1%

Остатък за пренасяне 21,2%

Социално-икономическа информация

Среден годишен доход на семейство - $43167

Ниво на безработица 3,6%

Ниво на образование за лица на възраст над 25 години:

9 клас или по-ниско 5,4%

9 до 12 клас, без диплома 6,4%

завършили гимназия 15%

колеж, без диплома 18,3%

завършили колеж 5%

бакалаври 23%

магистри 27%

Лица, завършили средно или по-високо образование 88%

Лица със степен бакалавър или по-висока 50%

Пет основни предприятия

Университет на Обърн 5224 заети

Общинска училищна мрежа 576 заети

Бригс енд Стратън 475 заети

Уин Дикси 225 заети

Община Обърн 30 заети

Информация за контакти

Дъглас Уотсън, Градски управител

City of Auburn

144 Tichenor Avenue

Suite 2

Auburn, AL 36830

тел.: 334-501-7260

факс: 334-501-7299

e-mail: dwatson@auburnalabama.org

назад

Информация за контакти

Дъглас Уотсън, Градски управител

City of Auburn

144 Tichenor Avenue

Suite 2

Auburn, AL 36830

тел.: 334-501-7260

факс: 334-501-7299

e-mail: dwatson@auburnalabama.org

ФРМС изказва своите благодарности към ААМР, чиято финансова подкрепа е решаваща за реализацията на проект База данни "Техническо побратимяване"
Източник: Фондация за реформа в местното самоуправление, София, България

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, info@nimasystems.com