Фондация за реформа в местното самоуправление
Брой 11 - ноември

В брой 11/2006 на месечния информационен бюлетин на ФРМС ще намерите:

  • Националната селска мрежа направи първата крачка
  • Възможностите за местните общности и селските райони в рамките на подхода ЛИДЕР
  • Изграждането на имидж и привличането на инвестиции ще подобри живота в българските села
  • Планиране и изграждане на индустриални паркове от нов тип
  • За местната власт...
  • Приключват договорите по Фонд за малки проекти за трансгранично сътрудничество България - Гърция
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]