Фондация за реформа в местното самоуправление
Реклама в е-Седмичник

Електронният седмичник на ФРМС - инструмент за ефективна
 персонализирана реклама на конкурентни цени

Всяка седмица можете да насочвате вниманието към различен свой продукт

Е-Седмичник се издава от ФРМС от 2001 г. и се наложи като изключително популярен информационен канал в цялата страна. Той достига всяка сряда до над  8 300 абонати, а 2 000 четат Седмичника ежеседмично от уеб-страницата на ФРМС www.flgr.bg.

Най-популярната част на е-Седмичника е рубриката "Възможности за финансиране и обучение", която се стреми да информира читателите на седмичника за всички, достъпни за гражданите на България, възможности за финансиране на проекти по грантови схеми, обучения, конкурси – както за частни компании, така и за НПО, общини, студенти, ученици, и др.

 Абонатите на е-Седмичник (вижте профила им по-долу) са разпределени почти равномерно из цялата страна, представляват вземащите решения - управленските и експертните нива в организациите си - и са представители най-вече на администрации (местни, регионални и централни), НПО, бизнес компании и техните браншови организации, центрове и търговски палати.

Рекламата в е-Седмичник би допринесла за успеха на Вашата организация чрез:
- Ползване на съвременна и адекватна форма за реклама;
- Навременност и бързина на достигане до таргет групите;
- Възможност за връзка към по-големи информационни обеми (Ваши уеб-страници или под-страници);
- Бизнес подход – краткост, съобразеност с динамиката на живот на съвременния реципиент, възможност за бърза връзка с предлагащия услугата);
- Неформалност – висока степен на персонализация на рекламата;
- Конкурентни цени.

За повече информация можете да се свържете с:
ФРМС, 02 976 89 89, [email protected], или 
Росица Райчева, редактор, ФРМС, 02 976 89 43, [email protected].

 
Текстова реклама в е-Седмичник 2 реда текст:

Позиция под главата на изданието ----------------------------------------548 лв. за 4 броя

Позиция в началото на рубрика “Възможности за финансиране
и обучение” или между първа и втора част на съдържанието
на седмичника --------------------------------------------------------------------440 лв. за 4 броя

Позиция в друга част на информационната част на седмичника ------240 лв. за 4 броя

 


Текстова реклама в е-Седмичник 2 реда текст + лого:

Позиция под главата на изданието -----------------------------------------584 лв. за 4 броя

Позиция в началото на рубрика “Възможности за финансиране
и обучение” или между първа и втора част на съдържанието
на седмичника ----------------------------------------------------------------------480 лв. за 4 броя

Позиция в друга част на информационната част на седмичника -------280 лв. за 4 броя
Профил на абонатите на е-Седмичник:

32 % ---- НПО
21 % -----Бизнес компании

21 % -----Общини

6,5 % ----Министерства

5 % ------Областни управи

4,5 % ----Образование

3,5 % ----Бизнес сдружения, центрове, инкубатори, палати

2,5 % ----Медии

2 % ------Институти

2 % ------Други

 

Сред посочилите:
54 % -----Висше управленско ниво

8 % ------Средно управленско ниво

38 % -----Експертно ниво

 

Разпределение спрямо населено място:
28 % -----София

30 % -----Областни градове

22 % -----Други

20 % -----Не са посочили

 
За връзка:

02 976 89 89

02 976 89 43

[email protected]

[email protected]

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]