Foundation for Local Government Reform
Община Тетевен - проекти

Община Тетевен

В процес на реализация от 2005 г.


Teма на Форума:
Обединяване на всички заинтересовани страни за превръщане на туризма
в печеливш отрасъл за общината

Одобрени проекти:

TET-D1 Община Тетевен

Да чуем, за да разберем

TET-F 1 Община Тетевен

Изграждане и рекьонструкция на инфраструктура по маршрута и заслона Опасния зъб

TET-F 2 НЧ "Съгласие"

"Просветилище наше" - духовно средище и действащ музей за християнски ценности


КРЪСТОПЪТ НА ДУХОВНОСТ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВЯРА

Проектът е осъществен в рамките на Обществен форум ТЕТЕВЕН фаза 2 с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и Община Тетевен. Проект "ПРОСВЕТИЛИЩЕ НАШЕ" реставрира бившето килийно училище и го превърна в духовно средище и действащ музей за християнски ценности.

В "Проветилище наше" се предлагат иновационни туристически атракции, чиято цел е обогатяването на туристически услуги, популяризирането на историческото и художествено наследство на православните храмове и превръщането на тетевенския край в търсена дестинация за туризъм.

"Просветилище наше" е и средище, където целогодишно се осъществяват дейности, целящи възраждането и преосмислянето на потребността от приобщаване към християнските ценности.


ЗАПОВЯДАЙТЕ В "ПРОСВЕТИЛИЩЕ НАШЕ", ЗА ДА:
чуете цикличната лектория, свързана с християнската символика и църковно-обредния календар.

  • да участвате в демонстрационните занимания за деца и възрастни за изработка на обредни предмети;
  • да посетите православните храмове "Всях Светих", манастира "Свети пророк Илия" в Тетевен и Гложенския манастир "Свети Георги Победоносец", като участвате в туристическия тур "При извора на вярата";
  • да гледате филма "При извора на вярата", представящ историческото и художествено наследство на православните храмове в тетевенския край;
  • да видите филмите, разкриващи традициите на края при честването на празниците, свързани с църковно обредния календар;
  • да разгледате художествени и приложни изложби с образци на християнската иконопис и църковна утвар, произведения на местни и гостуващи творци;
  • да чуете камерни концерти с православна музика.

TET-F3 Сдружение на занаятчиите и предприемачите

Занаятите - мост между минало и бъдеще

TET-F4 Център за устойчиво развитие на община Тетевен

Фолклорен тур

TET-F5 Сдружение Природа-Рибарица

На разходка из Васильовската планина

TET-F 6 Сдружение на занаятчиите и предприемачите

Работилница на колела


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]