Foundation for Local Government Reform
Община Чепеларе

Община Чепеларе

В процес на реализация от май 2004 г.

Teма на Форума:

Подобряване на жизнената среда и условията за отдих в община Чепеларе

Одобрени проекти:

CHE-D1 Български съюз за защита на Родопите

Райски кът в сърцето на Чепеларе

CHE-F2 Народно читалище "Родопска искра"

Топлина за културата и традициите на Чепеларе

CHE-F1 Сдружение "ЦНПО" Чепеларе

Нов облик на градския център

CHE-F4 Сдружение УН "Васил Дечев"

Светлина и сцена за изяви

CHE-F8 Сдружение на хотелиери, ресторантьори и търговци

Туристически информационен център

CHE-F5 Сдружение на хотелиери, ресторантьори и търговци

Реклама на туризма в Община Чепеларе


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]