Foundation for Local Government Reform
Успешната борба срещу корупцията

Правителственият отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г.

 

Коментари на експертна група по проект „Обществен съвет по прилагане на националната антикорупционна стратегия” на Фондация АКСЕС-София.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]