Foundation for Local Government Reform
2007/11: Курсове за професионална квалификация
Курсовете за професионална квалификация, които Центърът за обучение и квалификация към ФРМС вече четвърта година организира съвместно със Софийски университет, са тридневни (20 учебни часа) и предлагат следните теми:
 
9-11 ноември 2007 г.
 
16 – 18 ноември 2007 г.
 
Обучението се провежда на адрес:
бл. 4, Цариградско шосе 125,
Катедра “Публична администрация”,
Философски факултет на СУ
София
 
Успешно преминалите обучението получават Удостоверение от Софийския университет.
 
Цената на курса е 192 лв. (с ДДС)
 
Попълнения формуляр изпращайте на e-mail: nsamsarova@flgr.bg
или на факс номер (02) 976 89 30 
За допълнителна информация се обръщайте към:
Надежда Самсарова, тел.: (02) 976 89 47
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]