Foundation for Local Government Reform
Връчени награди
прегледана: 4720

На 23 май 2017 г. в гр. София се състоя официалната церемония по награждаване на най-добрите практики, участвали в първото издание на Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017.
В конкурса участваха 29 практики от 19 общини и 1 районна администрация, като две от практиките участваха в по две категории.
Във всяка категория за награждаване бяха номинирани 4 практики, награди получиха две от тях. Авторите на отличените практики ще посетят седалището на Съвета на Европа в Страсбург благодарение на организацията и финансирането на Съвета на Европа.

Кметовете на общините номинанти бяха поздравени и наградите бяха връчени от г-жа Мартина Тодорова, началник отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация” към/в Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ, г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Юта Гуцкоу, ръководител на Отдела за добро управление към Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа, г-н Лъчезар Росенов, председател на УС на ФРМС. Водещ на церемонията бе г-н Васил Панчаров, първи дългогодишен изпълнителен директор на НАСО РБ от нейното основаване.

В първото издание на Програмата за най-добри практики в България бяха избрани три тематични области:
I. Общинска подкрепа за граждански инициативи
II. Нови технологии и решения в управлението
III. Социални иновации и партньорства

Критериите при оценка на практиките бяха:
1. Релевантност и въздействие
2. Публичност и прозрачност
3. Иновативност
4. Устойчивост

Номинираните практики в Тематична област 1 „Общинска подкрепа за граждански инициативи“ бяха:
- Практика на община Бяла Слатина – „Малки проекти за по-уютна градска среда”
- Практика на община Добрич – „Заедно да осъществим мечтите на децата”
- Практика на районна администрация Слатина, СO – „Кой е срещу мен в мрежата”
- Практика на община Тунджа – „С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи”
С второ място бе отличена практиката на община Добрич "Заедно да осъществим мечтите на децата"
Първо място зае практиката на община Тунджа "С Тунджа в сърцето – общинска подкрепа за граждански инициативи".

Номинираните практики в Тематична област 2 „Нови технологии и решения в управлението“ бяха:
- Практика на община Варна - „Електронен архив "Стари семейни регистри"
- Практика на община Габрово – „ГИС приложение за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)”
- Практика на община Пловдив – „Подпомагане на общински училища за внедряване на нови образователни технологии и дигитализация на учебния процес”
- Практика на община Троян – „Комплексно административно обслужване на населението, използването на Regix-регистри за служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски наместничества”
Второ място бе присъдено на практиката на община Пловдив "Подпомагане на общински училища за внедряване на нови образователни технологии и дигитализация на учебния процес".
Първо място спечели практиката на община Троян "Комплексно административно обслужване на населението, използването на Regix- регистри за служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски наместничества".

Номинираните практики в Тематична област 3 „Социални иновации и партньорства“ бяха:
- Практика на община Велико Търново – „С грижа за възрастните хора”
- Практика на община Габрово – „Приеми ме на село”
- Практика на община Добрич – „Национална кампания „Зрънце живот”, в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми”
- Практика на община Свищов – „Кризисен център към кметство Овча могила, община Свищов”
Второ място бе присъдено на практиката на община Свищов – „Кризисен център към кметство Овча могила”.
С първо място бе отличена практиката на община Велико Търново "С грижа за възрастните хора".

Заместник-министър Росица Димитрова, която награди призьорите в категорията „Социални иновации и партньорства", каза: "Подавам ръка към всички общини, като представител на изпълнителната власт за продължаване на диалога и доброто партньорство. В местната власт има натрупана много експертиза и висок капацитет, който може да се използва за справяне с предизвикателствата в грижите към уязвимите групи лица."

Участвалите в надпреварата практики са издадени в брошура и ще бъдат разпространени сред всички български общини. Те ще станат и част от онлайн базата "Иновационни практики" на страницата на ФРМС.

Авторите на наградените шест практики ще получат като награда организирано и финансирано от Съвета на Европа пътуване до Страсбург, Франция, и посещение на Съвета на Европа.

Благодарим на всички участвали! Честитим на номинираните и наградените и им пожелаваме за в бъдеще все по-интересни, работещи и плодотворни иновационни практики, в интерес на местните общности!

Програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016 / 2017 е разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа. В България тя се реализира от Фондация за леформа в местното самоуправление с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България. До този момент Програмата е изпълнявана успешно в редица европейски страни, в т.ч. Армения, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия, Украйна, Унгария, Швейцария.

В България Програмата се реализира в периода октомври 2016 г. – май 2017 г. Фокусът бе поставен върху нови практики, които са реализирани през последните 18 месеца или устойчиви практики, които се прилагат в по-дълъг период от време, но са претърпели качествено обновяване (надграждане) през последните 18 месеца. Всички български общини бяха поканени да участват в конкурса за най-добри практики 2016/2017. Всяка община можеше да участва в конкурса с по една практика във всяка тематична област.


Този документ е изготвен с финансовата помощ на Съвета на Европа. Възгледите, изложени тук, по никакъв начин не могат да се считат за официална позиция на Съвета на Европа.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]