Foundation for Local Government Reform
Фонд за подкрепа на НПО
прегледана: 10842

Над 200 представители на български и норвежки неправителствени организации присъстваха на официалното представяне на Фонд за подкрепа на НПО в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) на 1 юли в  София.


 

Г-жа Хайди Сьоренсен, заместник министър, Министерство на околната среда на Кралство Норвегия, сподели, че тя самата идва в управлението от неправителствения сектор и е убедена в изключителната му важност за развитието на всяка страна. Развитието на демокрацията във всяка страна членка на ЕС е гаранция за развитието на Общността и именно затова страните от ЕЕА подкрепят българския граждански сектор, допълни още г-жа Сьоренсен.

 

Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн, Посланик на Кралство Норвегия в България, обърна внимание върху важността на трите приоритетни области, в които ще бъдат подкрепени граждански инициативи, и възможността да се установят и задълбочат връзки с партньорски организации от Норвегия, като и едните, и другите имат какво да научат партьнорите си.

Приветствия от българска страна поднесоха г-н Любомир Дацов, заместник министър, Министерство на финансите на Р България, и г-н Здравко Сечков, и.д. изпълнителен директор, ФРМС.

 

Ирена Бонева, програмен мениджър, ФРМС, и Любомира Колчева, изпълнителен директор, Фондация „ЕкоОбщност”, представиха Фонда за подкрепа на НПО в България. Бе отбелязано, че ще се кандидатства за финансиране на български език и формулярите са значително опростени.

 

Следобед работата продължи в три паралелни групи, като представителите на българските и норвежките НПО обсъдиха възможни проектни идеи за сътрудничество и се фокусираха върху съществени проблеми на българското общество. Дебатите бяха креативни, диалогични и обобщените резултати от тях ще станат част от философията на работа на Фонда в България.

 

 

Здравко Сечков, изпълнителен директор на ФРМС:

 

Фондът за подкрепа на НПО е подадена ръка към българския граждански сектор в критичен момент – дългогодишните донори се изтеглиха от България, системата за финансиране от европейските фондове все още не е структурирана, а подкрепата на българското правителство - ограничена.

 

Нестопанските организации не само са форум за гласа на гражданите, но с проектите си решават сериозни местни проблеми и работят в интерес на местните общности. Убедени сме, че работата в трите приоритетни области – опазване на околната среда, предоставяне на социални услуги и развитие на гражданското общество – с подкрепата на страните от Европейското икономическо пространство ще донесе конкретни резултати за устойчиво развитие не само на гражданския сектор, но и страната като цяло.

 

Любомира Колчева, директор на фондация "ЕкоОбщност":

 

Фондът ще отговори на реалните нужди и ще даде възможност не само на големите, но и на малките организации да имат достъп до финансиране. Очаквам, че подкрепата на Финансовия механизъм на ЕЕА ще има сериозен ефект върху подобряване на състоянието на околната среда в страната.

 

 

 

Разгледайте представените на работната среща презентации:

 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Фонд за подкрепа на НПО в България

2008 – 2011 г.

 

Challenges to the nature protection in Bulgaria

Nada Tosheva, Bulgarian Society for the Protection of Birds

 

The role and influence of a Norwegian eNGO on biodiversity protection in Norway

Christian Steel, The Norwegian Biodiversity Network

 

The NGO Sector in Norway - Current trends

Dr. Sturla J. Stålsett, General Secretary, Church City Mission, Oslo


Голям интерес към обсъжданите теми прояви и най-младият участник в срещата - дъщеричката на
г-жа Хайди Сьоренсен


 

 
 
 
 
 
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]