Foundation for Local Government Reform
Брой 01

НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ

Информационна мрежа на местните власти ЛОГИН

Електронни вести Септември 2001

публикува Фондация за реформа в местното самоуправление

с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество Будапеща и Американска агенция за международно развитие

Скъпи читатели,

Имаме удоволствието да ви представим пилотното издание на новия месечен електронен бюлетин на ФРМС НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ . В него ще намерите информация за нови издания на Фондацията, нови материали в Библиотека ЛОГИН, иновациите на месеца, възможности за финансиране на проекти, предстоящи събития, полезни адреси в Интернет и новини от основателите на ЛОГИН.

Надяваме се, че електронните вести ще ви бъдат полезни с многообразието от информация, което предлагат. Тъй като с това пилотно издание поставяме едно начало, ще се радваме на обратната връзка от вас. Вашите мнения и препоръки относно съдържанието, дизайна и техническите параметри на изданието ще ни бъдат от огромна полза с оглед подобряването на електронния бюлетин.

Екип на ФРМС

_____________________________________________________________________

Съдържание
  1. Нови издания на ФРМС

  2. Нови материали в Библиотека ЛОГИН

  3. Иновации на месец септември

  4. Възможности за финансиране

  5. Предстоящи събития

  6. Полезни адреси в Интернет

  7. Новини от основателите на ЛОГИН

_____________________________________________________________________

Иновационни практики в областта на Европейската интеграция за Наградата на ФРМС

Фондация за реформа в местното самоуправление обявява публикуването на иновационни практики на българските общини и техни партньори в областта на Европейската интеграция. Наградата за споделяне на опит ще бъде връчена на семинар Работа в мрежа за европейска интеграция в Пловдив, 30-31 октомври 2001 г. Моля изпратете вашите практики до 25 октомври 2001 г. на Богдана Шопова, [email protected] , ФРМС.

Модел за описание на иновационни практики

_________________________________________________________

1. Нови издания на ФРМС, излезли от печат през месец септемери:

Преглед на регионалната политика в България: състояние, оценка и перспективи

Автори: Алеко Джилджов, Флориан Хаузер, Васил Маринов

*******

Разработване и прилагане на общински планове за управлението на твърдите битови отпадъци в Републка България: огромно предизвикателство и дълг за създаване на по-устойчива околна среда. Изданието е достъпно в електронен вид в Библиотека ЛОГИН на Интернет страницата на ФРМС.

Автори: Адриан де Коийер, Международна агенция на Асоциацията на холандските общини (VNG), инж. Тихомир Антонов, Община Монтана, Пламена Борисова

*******

Създаване на общински центрове за услуги и информация на гражданите.

Изданието е достъпно в електронен вид в Библиотека ЛОГИН на Интернет страницата на ФРМС.

Автори и съставители: Екип по новаторски практики в местното самоуправление и ФРМС

_____________________________________________________________________

2. Нови материали в Библиотека ЛОГИН

Библиотека ЛОГИН на Интернет страницата на ФРМС съдържа над 2000 документа във важни за местното самоуправление области. Потребителите могат да търсят по ключови думи, език и държава, или да прегледат съдържанието, групирано в 26 тематични категории.

*******

Разширяване ресурсните възможности на общините - взаимодействие между парламента и местните власти (Български)

Документът е създаден във връзка с провеждането на третия Ден на диалога между законодателната и местна власт през месец септември 2001 г. Той разглежда ролята на местните власти в страните с развита демокрация, състоянието и позициите на българските местни власти, прави оценка на съответствието на изискванията на Европейската харта за местно самоуправление с българската практика, обобщава предложения за краткосрочни и средносрочни мерки, и очаквания на НСОРБ и местните власти от диалога с Народното събрание.

Автор: Лъчезар Росенов, Публикува Национално сдружение на общините в Република България

Към теми в Библиотеката: Икономическо развитие и партньорство. Осигуряване на инвестиции; Европейска интеграция; Законодателство; Финанси на местното самоуправление, Бюджетиране, Общински кредити, Данъци; Управленски методи и инструменти

*******

Стопанска дейност на общината (Български)

Коментар от адв. Савин Ковачев за възможностите за стопанска дейност на общините по българското законодателство. На общините в България е дадена възможност да осъществяват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, с идеята че тази дейност ще генерира собствени приходоизточници, които ще напълнят общинския бюджет и ще поразтоварят държавата от задължението да предоставя субсидии на местните общности.

Автор: адвокат Савин Ковачев; Публикува Фондация за реформа в местното самоуправление

Към тема в Библиотеката: Законодателство

*******

Каталог от обекти за малък и среден бизнес за идеална площадка (Български)

Каталогът е резултат от проект на Фондация "Родина 2000" и Министерство на труда и социалната политика, с изпълнител проектантска фирма "Промстройинженеринг-ПСИ", финансиран от Фонд за регионални инициативи и Програма на ООН за развитие. Целта на каталога е да обезпечи част от необходимите условия за насърчаването, стартирането и развитието на малкия и среден бизнес в България. С разработените проекти на 15 вида предприятия като фризьорски салон, колбасарски цех, типов магазин за хранителни стоки и др. се цели съкращаване на времето за проектиране, както и улесняване процедурата по съставяне на бизнес план и осигуряване на кредитирането на инициативата. За контакти: инж. Атанас Гелев, тел./факс: (02) 707 301; ел. поща: [email protected]

Автори: Фондация "Родина 2000" и "Промстройинженеринг-ПСИ"

Към теми в Библиотеката: Икономическо развитие и партньорство.Осигуряване на инвестиции; Проблеми на околната среда, Урбанизация; Обществени услуги и


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]