Foundation for Local Government Reform
Брой 02

НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ

Информационна мрежа на местните власти ЛОГИН

Електронни вести Октомври 2001

публикува Фондация за реформа в местното самоуправление

с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество Будапеща и Американска агенция за международно развитие

_____________________________________________________________________

Съдържание
  1. Нови издания на ФРМС

  2. Нови материали в Библиотека ЛОГИН

  3. Иновации на месец октомври

  4. Възможности за финансиране

  5. Предстоящи събития

  6. Полезни адреси в Интернет

  7. Новини от основателите на ЛОГИН

_____________________________________________________________________

Община Сливен печели Наградата на ФРМС!

Иновационната практика Общински център за европейска интеграция Сливен с автор Нина Маринова, старши експерт Международни дейности и евроинтеграция в Община Сливен е първият носител на Наградата за иновационни практики на ФРМС в категорията Европейска интеграция и международно сътрудничество. Специалната грамота и парична награда бяха връчени от Изпълнителния директор Гинка Капитанова на 1 ноември в Пловдив. Тенис фанелки с логото на Фондацията и Информационна мрежа на местните власти получиха всички иноватори. За конкурса бяха представени 14 иновационни практики, а извън него Община Кърджали се представи с три практики и Община Дряново с една. Ценният опит и блестящата презентация на всички участници направиха избора изключително труден! Всички практики ще бъдат публикувани в тематичен ноемврийски брой на бюлетин Иновационни практики на ФРМС.

Специални благодарности за приноса на Виктория Дамянова, Столична община; Иво Андонов, Диана Бебенова и Людмил Стоянов, Община Силистра; Красимира Каменова, РАО Тракия ; Марин Маринов и Стоян Парашкевов, Община Свищов; Мария Павлова, АДО Дунав ; Мина Илиева, Община Велико Търново; Нина Маринова, Община Сливен; Правда Димова, Община Добрич; Саша Кръстева, Община Стара Загора; Стефан Гавраилов, Христо Захариев и Константин Терзиев, Община Елена; Павлина Пасева, Община Хасково; Ивелина Кръстева и Снежана Ангелова, Община Варна; Теньо Манолов и Владимир Чолаков, Община Кърджали; Румяна Дъчева, Община Дряново.

_____________________________________________________________________

Меморандум за сътрудничество в Информационна мрежа на местните власти бе създаден и подписан от участниците в семинар Работа в мрежа за европейска интеграция , 1-2 ноември 2001 г. Очакваме предложения за действие в рамките на мрежата. Ако желаете да се присъедините към Информационната мрежа на местните власти, моля изпратете електронно писмо до ФРМС.

_____________________________________________________________________

Иновационни практики в областта на маркетинг на общините за Наградата на ФРМС

Фондация за реформа в местното самоуправление обявява публикуването на иновационни практики на българските общини и техни партньори в областта на маркетинговата им политика, с цел привличането на инвестиции и подкрепа на бизнеса. Наградата за споделяне на опит ще бъде връчена на семинар през месец февруари 2002 г. Моля изпратете вашите практики до 15 януари 2001 г. на Богдана Шопова, [email protected] . За допълнителна информация се обръщайте към Ина Райчева, тел.: (02) 943 44 33, ФРМС.

Модел за описание на иновационни практики

_________________________________________________________

1. Нови издания на ФРМС, излезли от печат през месец октомври:

Въведение в обучението на възрастни. Споделен е четиригодишният опит на Програма Инициатива местно самоуправление в подготовка на преподаватели за обучение на представители на местните власти. Изданието е достъпно в електронен вид в Библиотека ЛОГИН на Интернет страницата на ФРМС.

Автор: Дени Каменов

*******

Брошура "Подобряване обслужването на граждани в малките общини: концепция и примери" Изданието е достъпно в електронен вид в Библиотека ЛОГИН на Интернет страницата на ФРМС.

Автори: В. Сирачевска, Р. Дъчева и Д. Овчарова, съставено от работна група от Екипа по новаторски практики в местното самоуправление

*******

Партньори за местно развитие: Успешни практики в България, Изтеглете книгата в PDF формат, разпространена на български език през месец юли, е достъпна и на английски език в печатен вариант.

Публикуват Фондация за реформа в местното самоуправление и Фондация С.Е.Г.А.

_____________________________________________________________________

2. Нови материали в Библиотека ЛОГИН

Библиотека ЛОГИН на Интернет страницата на ФРМС съдържа над 2382 документа на 9 езика във важни за местното самоуправление области. Потребителите могат да търсят по ключови думи, език и държава, или да прегледат съдържанието, групирано в 25 тематични категории.

*******

Презентации от семинар Работа в мрежа за европейска интеграция ,

1-2 ноември 2001, Пловдив

Работа в мрежа: Управление и обмен на знания, Гинка Капитанова

Ролята на общините в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз, Милена Минкова

Ефективно международно сътрудничество, Антоанета Матеева и екип

Електронно управление, Веселина Комитска

Специална подготвителна програма за България - Компонента "Институционално изграждане", Златка Георгиева, АДО консорциум


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]