Foundation for Local Government Reform
Брой 03 - март 2007

В брой 3/2007 на Информационния бюлетин на ФРМС ще намерите:

  • България трябва бързо да се преориентира към икономика, основана на знанието и човешкия капитал, Интервю с Майкъл Фриц, директор на Мисията в България, Американска агенция за международно развитие
  • Неформален самооценъчен IQ тест относно корупцията за лидери на местните власти и местните общности
  • Инструментариум на участието на НПО, коалиции и мрежи в разработването, прилагането, наблюдението и оценката на националните политики за регионално развитие
  • Нови девет общини получиха сертификати "Община, готова за бизнес развитие"
  • За местната власт


Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]