Foundation for Local Government Reform
Възстановяване на спирките в селата в Община Свищов

Към края на своята реализация е проектът "Възстановяване на спирките в селата в Община Свищов" по Програма Обществен Форум с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и ФРМС като Офис по проектите. Идеята на проекта, предложена от кметовете и кметските наместници, е в 15 села, където преди е имало спирки, те да се възстановят, ремонтират и да се поставят модерни навеси, каквито има вече на няколко места в град Свищов.

При обсъждането на идеята работната група реши да разшири въздействието на проекта, като инициира създаването на гражданска неформална група от кметовете, която изцяло ще изпълни проектните дейности на място. Така кметовете ще придобият опит от управление и изпълнение на проектни дейности при формиране на гражданско сдружение, и ще се научат работят в екип, изпълняващ и отчитащ резултати от проект. Проектът е разработен и координиран от Бизнес център Свищов, като за реализацията са осигурени близо 31 000 лв.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]