Foundation for Local Government Reform
Годишен отчет 2007
Скъпи партньори и читатели,
 
С това издание отчитаме работата на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) за периода януари – декември 2007г. Учредена от група кметове през 1995 г., Фондацията успешно се утвърди и работи като независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.
ФРМС е организация с ясно определени цели и приоритети, а конкретните й дейности са съобразени с потребностите на общините и съвременните тенденции за развитие на местното самоуправление. Основните ни направления са:
-          - стимулиране на диалог и постигане на консенсус за ефективна политика и съвместни инициативи между различни заинтересовани страни и нива на управление;
-         професионално развитие и консултации за местните власти, техните граждански и бизнес партньори;
-         осигуряване на необходима и актуална информация на различни потребители посредством подходящи технологии;
-          партньорство за местното икономическо развитие;
-          подкрепа за подобряване на административното обслужване;
-          подкрепа за проекти на местни власти и НПО;
-          ФРМС инвестира и в своето професионално и организационно развитие.
В началото на 2007 г. България стана член на Европейския съюз. Гражданските организации в страната бяха изправени пред предизвикателството да продължат работата си в условията на изтеглящи се дългогодишни донори и неструктурирана и все още нефункционираща система за финансиране по европейските фондове.
ФРМС може да се похвали с факта, че сравнително плавно премина през този период и успя да подготви и реализира проекти, които са в интерес на българските общини и гарантираха финансовата самостоятелност и жизненост на организацията.
 
Гинка Капитанова, 
изпълнителен директор на ФРМС
май 2008 г.


Запазете приложения файл.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]