Foundation for Local Government Reform
Годишен отчет 2008
Скъпи партньори и читатели,
 
С това издание отчитаме работата на Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) за периода януари – декември 2008 г. Учредена от група кметове през 1995 г., Фондацията успешно се утвърди и работи като независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.
ФРМС е организация с ясно определени цели и приоритети, а конкретните дейности са съобразени с потребностите на общините и съвременните тенденции за развитие на местното самоуправление. Основните ни направления са:
-          стимулиране на диалог и постигане на консенсус за ефективна политика и съвместни инициативи между различни заинтересовани страни и нива на управление;
-          професионално развитие и консултации за местните власти, техните граждански и бизнес партньори;
-          осигуряване на необходима и актуална информация на различни потребители посредством подходящи технологии;
-          подкрепа за подобряване на административното обслужване;
-          подкрепа за проекти на местни власти и НПО;
-          професионално и организационно развитие на фондацията.
ФРМС през 2008 г. успя да подготви и реализира проекти, които са в интерес на българските общини и гарантираха финансовата самостоятелност и жизненост на организацията.
 
Здравко Сечков,
Изпълнителен директор, ФРМС
юни 2009 г.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]