Foundation for Local Government Reform
2008/04: Сборник “Партньори за развитие” - 20 европейски практики на партньорство между местна власт и НПО
      
                                    Европейски съюз


Фондацията за реформа в местното самоуправление издава сборник  “Партньори за развитие” - 20 европейски практики на партньорство между местна власт и НПО. Сборникът съдържа успешни практики както от новите страни членки на ЕС - Полша, Словакия, Литва, Унгария, така и от старите страни членки Белгия, Португалия, Люксембург, Франция, Гърция, Великобритания, Испания, Франция, Германия, Финландия. Представените практики могат да дадат много нови идеи за партньорства на местно ниво.

Книжката ще бъде изпратена до неправителствени организации и администрации от цялата страна. Ако проявявате интерес, можете да се свържете с Николета Ефремова на nefremova@flgr.bg или тел. 02/976 89 32.

Сборникът се издава в рамките на проект “НПО – надеждни партньори за развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сборникът в pdf-формат 


Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]