Foundation for Local Government Reform
Добри практики от български общини в областта на прилагането на принципите на добро управление на местно ниво

Представяме Ви четирите проекта, реализирани в рамките на проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите” на ФРМС, финансиран от Bulgaria Fund и подборка на добри практики от български общини в областта на прилагането на принципите на добро управление на местно ниво, реализирани в различни години. Всяка от тях може да е пример за прилагане на повече от един от принципите на добро управление, поради разностранното си въздействие върху общността – местната власт и гражданите.

Запознайте се и с препоръки към местните власти за по-успешно прилагане принципите на добро управление.

С това издание се надяваме да подтикнем към нови идеи, които да предложите и приложите, за да реализирате правото на българските граждани на добро управление.

Екип на ФРМС

септември 2009

Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]