Foundation for Local Government Reform
Книжка 37 "Иновационни практики": Междуобщинско сътрудничество и обществено-частни партньорства

В този свитък ви представяме някои от най-интересните практики на българските общини и техни партньори, участвали в конкурса на ФРМС Междуобщинско сътрудничество и обществено-частни партньорства , октомври 2005 г.

Включени са практики на Турклуб РеМарк, Община град Добрич, Община Елхово, Община Мездра, Община Разград, Община Силистра и Община Сливен.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]