Foundation for Local Government Reform
Местно икономическо развитие и маркетинг (нов модул)

Местно икономическо развитие и маркетинг (нов модул)

Обучителният модул им за цел да предостави задълбочени знания и създаде професионални умения у участниците за ефективно планиране на местното икономическо развитие, осъществяване на активна подкрепа от страна на местните власти за развитие на бизнеса и привличане на нови инвестиции в условията на пазарна икономика. В програмата на обучението се предвижда също така запознаване със съвременни презентационни техники и изграждане на умения за ефективна комуникация с бизнеса и обслужване на инвестиционни проекти.

В края на обучението участниците ще могат да разработват и прилагат:

 • Ефективни програми за постигане на икономически растеж в тяхното населено място
 • Маркетингови материали за промоция на местния потенциал и ресурси, с цел привличане на нови инвестиции
 • Пакет от стимули за привличане на нови инвестиции и подбряване на местната бизнес среда

Основните теми, които ще бъдат представени по време на обучението са:

 • Същност на местното икономическо развитие и анализ на местния потенциал
 • Роля на местните власти в процеса на икономическо развитие
 • Разработване и управление на индустриални паркове
 • Разработване на ефективни програми за запазване и разширяване на съществуващия бизнес
 • Техники за привличане на нови инвестици
 • Разработване и прилагане на стимули за за бизнеса
 • Маркетинг на местните ресурси
 • Създаване на Консултативни съвети по икономическо развитие

По време на обучението ще бъдат представен богат практически опит в областта на местното икономическо развитие и маркетинга от България, Европа и САЩ.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]